info@tele-bs.com (073) 599 63 63

Diensten Tele-BS

Onze werkzaamheden bestaan uit een breed palet aan diensten op het gebied van telecommunicatie en ICT. Twijfelt u over de te volgen strategie bij het vervangen van uw voorzieningen? Staat u aan de vooravond van de implementatie van uw reeds aangeschafte platform? Wilt u uw strategie vertalen naar een adoptieprogramma voor uw medewerkers?

Tele-BS helpt u daarbij!

Advies en beleid

Wij helpen onze klanten bij het nemen van onderbouwde beslissingen aan de hand van een business case. Een grondige inventarisatie van zowel de huidige als gewenste situatie is daarbij cruciaal. Die bepaalt de te volgen strategie. En die strategie zetten we af tegen uw beleid. En als er nog geen (volledig) beleid is op bepaalde vlakken, dan helpen wij u om die vast te stellen.

Project- en Transitie management

Bij onze klanten voeren wij het project- en transitiemanagement bij implementaties. Onze kracht is dat we beschikken over projectleiderskwaliteiten en deze kunnen combineren met inhoudelijke kennis. Wij zijn aanspreekpunt voor de interne organisatie en de leverancier(s). We zorgen voor een projectplan, we bewaken de planning, zorgen voor betrokkenheid van de projectgroepleden en benoemen en adresseren eventuele risico’s. De Prince 2 methode vormt onze leidraad, maar wel aangepast aan onze eigen praktische insteek.

Gebruikersadoptie

Gebruikersadoptie is de cruciale succesfactor bij een implementatie. Betrokkenheid van gebruikers bij het nummerplan, zorgdragen voor zorgvuldige interne communicatie en een toegespitst opleidingsprogramma bepalen het succes van het project. En bovenal: persoonlijke aandacht en persoonlijke communicatie. Wij hebben reeds vele organisaties ondersteund met ons succesvol adoptieprogramma.

Aanbestedingen

Al jarenlang ondersteunen wij onze klanten bij hun aanbestedingen. Afhankelijk van de omvang van de vraag zijn dit (meervoudig) onderhandse aanbestedingen tot grote Europese aanbestedingen. We kennen de markt en we kennen de aanbestedingsvormen. We helpen u de eisen en de wensen eenduidig te formuleren en ondersteunen u bij de beoordeling. Een goede aanbesteding kost tijd en energie. Maar die tijd en energie verdient u dubbel en dwars terug tijdens de realisatiefase.

Functioneel en Technisch ontwerp

De leverancier levert over het algemeen een technisch en functioneel ontwerp op. Maar heeft de gedetailleerde input van u nodig om dit te kunnen maken. Wij ondersteunen u bij het opleveren van de benodigde informatie. Van netwerkspecificaties tot gewenste inrichting op gebruikersniveau. Tot slot beoordelen we de door de leverancier opgeleverde ontwerpen.

Kennisoverdracht

Het is een complex werkveld. Maar wij vinden het leuk en we dragen graag onze kennis aan u over. Of het nu gaat om de gevolgen van een ‘mobiel, tenzij concept’ ,  de impact van GT Connect,  het verbeteren van uw telefonische dienstverlening, het verkrijgen van inzicht in de huidige marktpartijen en -concepten of een gebruikerstraining over een telefonieapplicatie,  wij organiseren graag een workshop, training of kennissessie voor u.

Meer informatie?

Neem contact op met TELE-BS Telecom Business Services
Tele-BS Consultancy BV

Wilhelminapark 25
5041 EB Tilburg
 
(073) 599 63 63
 
info(@)tele-bs.com


KvK: 57004668
IBAN: NL11RABO0151063486
BTW: NL 8523.98.463 B01