Aantrekkelijke aanbieding!

Update gemeentelijk beleid kabels en leidingen: AVOI, Handboek en Schaderegeling

Afgelopen jaren hielp Tele-BS Kabels en Leidingen al meer dan 150 gemeenten met het opstellen van hun beleid op het gebied van kabels en leidingen. Ter ere van die mijlpaal doet Tele-BS kabels en leidingen aan alle gemeenten die over (sterk) verouderd, onvolledig of geen beleid beschikken de volgende aanbieding.

Voor een eenmalig vast bedrag wordt uw (huidige) kabel en leidingbeleid volledig up-to-date gemaakt zodat dit weer voldoet aan de landelijke maatstaven. Tele-BS ontzorgt uw gemeente hierbij volledig.

Update van (verouderd) kabel en leidingbeleid is noodzakelijk vanwege:

 • mogelijke financiële en juridische risico’s, bijvoorbeeld:
  • de gemeente toezicht houdt en handhaaft zonder de juridische grondslag te hebben vastgelegd in het huidige beleid en/of;
  • doordat de gemeente te weinig of te veel leges en/of herstraatvergoedingen int (dus niet marktconform);
 • het feit dat de afgelopen jaren de wet- en regelgeving (o.a. de Telecommunicatiewet in 2017) is gewijzigd waarop het huidige beleid is gebaseerd;
 • het feit dat de beschreven processen en procedures afwijken van de huidige werkwijze binnen de gemeente.

Aanbieding

Voor een scherp tarief van € 4.000,– (exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfskosten) biedt Tele-BS Kabels en Leidingen u daarom:

 • een volledig up-to-date AVOI, Handboek kabels en leidingen, Schaderegeling Ingravingen en vaststellingsdocumenten (standaardtekst voor college en raadsbesluit);
 • de up-to-date documenten worden op maat gemaakt, onder andere met gebruikmaking van de huidige beleidsdocumenten. De nieuwe documenten worden naar u toegestuurd met het verzoek deze door te lezen en te becommentariëren;
 • één overleg op locatie, dan worden alle opmerkingen besproken en afgestemd;
 • toezending alle door Tele-BS definitief gemaakte documenten;
 • optioneel kunnen wij uw gemeente ondersteunen bij het updaten van de Legestarieven en Nadeelcompensatieregeling. Op verzoek kunnen wij hiervoor vrijblijvend een kostenopgave maken.

Voordelen:

 • uw gemeente krijgt binnen de korte periode van een paar maanden de beschikking over een volledig up-to-date kabel- en leidingbeleid en kan direct worden toegepast;
 • de opbouw van het beleid is bekend bij alle netbeheerders, die hier naar tevredenheid mee werken. Geen discussies met netbeheerders;
 • volledige ontzorging bij dit traject door Tele-BS Kabels en Leidingen. De benodigde tijdsbesteding vanuit de gemeente is minimaal en beperkt zich alleen tot het geven van een terugkoppeling op de stukken en de begeleiding van het vaststellingsproces. Tele-BS Kabels en Leidingen neemt alle overige werkzaamheden voor haar rekening;
 • vanwege de efficiencyslag die wordt gerealiseerd, worden de kosten direct terugverdient.

Tele-BS kabels en leidingen is op dit moment marktleider en algemeen erkend als specialist inzake de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), het Handboek kabels en leidingen en de Schaderegeling Ingravingen.

Contact

Wilt u gebruik maken van de aanbieding van Tele-BS of hierover nadere informatie opvragen?

Neem vrijblijvend contact op met de heer H. (Hamid) Majaiti, Managing Director bij Tele-BS Kabels & Leidingen B.V. via (06) 115 238 17 of h.majaiti@tele-bs.com.

Nieuws
  Archief
 • Roadshow ‘Verontreinigde Grond’ 2018

  Een inspirerende netwerkdag met vakkundige sprekers.

  <lees verder>

 • Cursussen kabels en leidingen

  Op 21 en 28 november 2017. Nog enkele plaatsen!

  <lees verder>

 • Verslag seminar ‘Pro actieve regie’ – 11 april 2017

  Bekijk hier de presentaties van de gastsprekers

  <lees verder>

 • Aantrekkelijke aanbieding!

  Update gemeentelijk beleid kabels en leidingen: AVOI, Handboek en Schaderegeling

  <lees verder>

 • SynergieNL: unieke samenwerkingstool

  Hoe zorg je als gemeente en netbeheerder samen voor betere afstemming van projecten?

  <lees verder>


Contact

Tele-BS Consultancy BV
Tele-BS Kabels & Leidingen BV

Kasteel Ammersoyen
Bezoekadres:
Kasteellaan 1, 5324 JR Ammerzoden
Postadres:
Kasteel Nederhemert
Kasteellaan 1
5317 KX Nederhemert-zuid
The Netherlands

Telefoon
Tele-BS Consultancy BV
(073) 599 63 63

Telefoon
Tele-BS Kabels & Leidingen BV
(073) 627 27 80

E-mail: info(at)tele-bs.com


Opmaak & realisatie: